Els informes d’avaluació del primer trimestre

Segons la normativa, els informes d’avaluació trimestrals que compartim amb les famílies tenen la finalitat d’informar dels resultats obtinguts per l’alumne/a en l’avaluació de les diferents àrees i matèries del currículum i, també, la de valorar el seu procés d’aprenentatge i dels aspectes personals i evolutius.… Llegeix més»

Inscripció oberta al cicle de webinars “Nous horitzons en l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües”

Dins de l’oferta formativa del Departament d’Educació podeu trobar un seguit de conferències telemàtiques (webinars) sota el títol de Nous horitzons de l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües (9000300542), adreçades sobretot a docents de l’àmbit lingüístic. Tenen per objectiu oferir diferents enfocaments per a l’ensenyament… Llegeix més»

Presentació de Linguapax Review 2020: “Translating Diversity” (“Traduir la diversitat”)

Com en els darrers anys, Linguapax publica un recull d’articles relacionats amb la gestió de la diversitat lingüística en la seva revista “Linguapax Review”, en la qual participen desenes d’experts i activistes del món. Enguany porta el títol “Translating Diversity” (“Traduir la diversitat”) i se’n… Llegeix més»

Més d’un Nadal a l’aula

Ja ve Nadal i, malgrat trobar-nos en una situació excepcional, per a la nostra cultura és una època molt important que celebrarem d’una manera o altra. Segurament, com a docents ens plantejarem com podem incorporar activitats vinculades a aquesta celebració des d’una actitud de… Llegeix més»

Educació intercultural i el disseny d’activitats curriculars

L’educació intercultural és una resposta pedagògica a la voluntat de preparar la ciutadania perquè pugui desenvolupar-se en una societat plural i democràtica, i que té com a objectiu garantir la igualtat en drets, deures i oportunitats de totes les persones, i el dret a la diferència en un marc de valors convivencials compartits.… Llegeix més»

Identificació dels nivells inicials d’aprenentatge d’una segona llengua (A1 i A2)

Durant les primeres etapes d’estada al centre educatiu, l’alumnat nouvingut desenvolupa la competència comunicativa conversacional (és a dir, les habilitats bàsiques de comunicació per a la interacció social informal) i el llenguatge acadèmic, sent aquest últim necessari per accedir als continguts curriculars i construir, així,… Llegeix més»

Entrada de dades a l’aplicació de les aules d’acollida (curs 2019-2020) fins el 26 de novembre

IMPORTANT: es tracta de la recollida de dades del curs 2019-2020

Amb motiu de la situació provocada pel confinament i amb l’objectiu de facilitar l’entrada d’informació de l’avaluació de les aules d’acollida per part dels centres, el curs passat es va decidir que l’aplicació romangués oberta… Llegeix més»

Materials i enregistraments de les II Jornades internacionals de didàctica del valencià com a L2

Els passats 23, 24, 30 i 31 d’octubre es van celebrar, en línia, les “II Jornades internacionals de didàctica del valencià com a L2: oralitat i didàctica en línia”, organitzades per SERCLE i CEFIRE (específic de Plurilingüisme) amb la col·laboració de la Facultat d’Educació i… Llegeix més»