mEduTarraco 2020

Presentació del projecte mEduTarraco 2020 als 27 centres inscrits. Maria Lluisa forjan i Júlia Llurba ens ho expliquen.
Gràcies a tothom per l’interès: centres, equip organitzador i patrocinadors.