Mini reptes Scratch

Relació de propostes lúdiques a treballar amb l’alumnat, distribuïdes en dos tipus (inicial i avançat) que tenen com a objectiu motivar la necessitat de consultar els diferents mòduls del curs amb el que es facilitarà la visita de tot el material didàctic.