Mini reptes Scratch

Relació de propostes lúdiques a treballar amb l’alumnat, distribuïdes en dos tipus (inicial i avançat) que tenen com a objectiu motivar la necessitat de consultar els diferents mòduls del curs amb el que es facilitarà la visita de tot el material didàctic.

El lliurament mensual de mini reptes Scratch es porta realitzant des del curs 2019/2020.

Un mini repte és una targeta que conté un objectiu a aconseguir i diferents pautes per poder assolir-lo. D’aquesta manera es vol potenciar la motivació per completar el repte, sense donar la solució però afavorint les diferents possibilitats per arribar-hi.

Per tenir en compte diferents nivells de coneixement existeixen dos tipus de mini reptes: els inicials (MRI) i els avançats (MRA).