Instruccions per importar cursos d’Scratch a Moodle

Per incorporar els cursos d’Scratch en el Moodle del centre haureu de seguir les següents indicacions segons sigui el cas