Global Scholars a Catalunya

En aquesta edició 2020-2021, 36 centres de primària i de secundària de Catalunya participen al Global Scholars. 1550 alumnes i 60 docents interactuen de manera significativa en llengua anglesa amb els seus companys internacionals  per dur a terme les activitats i els projectes al voltant del tema “Resourceful Cities“.

Cada curs, Global Scholars finalitza amb l’elaboració del  “Community Action Project“, un treball col·laboratiu en el qual s’implementa un pla per adreçar allò que s’ha estat treballant de manera global amb el programa a la millora de la pròpia comunitat. En les pàgines següents d’aquest mateix web, trobeu els projectes que els centres de Catalunya han dut a terme aquests darrers anys: Nature and Our Cities.