Global Scholars al món

https://www.globalcities.org/global-scholars

 

Global Scholars vetlla de manera constant i sistemàtica per la qualitat del seu currículum, de manera que els nois i noies d’arreu del món que participen en el programa puguin construir i millorar les seves competències bàsiques i la seva competència global.

Aquí teniu una selecció d’activitats, informes i notícies relacionades amb el programa:

  • Currículum

 

El currículum de Global Scholars proposa cada curs un tema d’interès general i global que vehicula les interaccions internacionals de l’alumnat. Podeu consultar les diferents propostes en el següent enllaç: https://www.globalcities.org/curricula

 

  • Publicacions

Far From Remote: Survey Evidence of Student Learning in Digital Classrooms. November 2020

Aquest document mostra l’anàlisi dels resultats de les enquestes realitzades durant el curs 2018-2019 per més de 8500 nois i noies de 47 ciutats d’arreu del món, tots ells participants del programa Global Scholars.

L’alumnat pot desenvolupar coneixements i habilitats essencials per al seu futur en aules a distància ben plantejades, tals com el pensament crític, les competències digitals, el compromís global i el treball en equip“.

Podeu consultar altres publicacions de l’organització en aquest enllaç: https://www.globalcities.org/blog-pubs

 

  • Vídeos

Clicant en aquest vídeo podeu veure la creació de l’alumnat de l’institut Vall de Llémena de Girona (primavera 2020). Es tracta de tot un seguit de recomanacions per als seus companys i companyes internacionals davant la situació de pandèmia mundial que Global Scholars va considerar d’interès públic.

 

Podeu veure la resta d’informació sobre aquesta i altres col·laboracions internacionals al bloc de Global Cities: https://www.globalcities.org/blog-pubs

 

En aquests altres vídeos trobareu exemples de presentacions per als companys internacionals de l’edició 2019-2020, elaborades per l’alumnat de l’escola Pau Delclòs i de l’Institut Vall de Llémena. Ambdues activitats van ser mostrades en el programa “Hoy nos toca” de la televisió argentina com a exemple de bones pràctiques dins del Global Scholars!

 

 

 

  • Articles i entrevistes

Montagut, Montserrat i Perpinyà, Damià. (2018). Catalonia’s experience with Global
Scholars: an educational programme to develop global competence. Fòrum de Lectures Internacionals, 1, 5-16.      https://feaec.cat/wp-content/uploads/2018/03/FLI-PRIMAVERA-2018.pdf

B. Tiven, Marjorie. (2020). How to make online schooling work. CNN (online). 14 de juliol. https://edition.cnn.com/2020/07/14/opinions/how-to-make-online-schooling-work-tiven/index.html

Meneses, Nacho. (2020). Desafíos y estrategias globales para conseguir un aprendizaje digital práctico y efectivo. El País (en línia). 9 de desembre. https://elpais.com/economia/2020/12/09/actualidad/1607518408_102444.html

Podeu trobar més notes de premsa en el següent enllaç: https://www.globalcities.org/el-pais-article

 

  • Altres recursos al voltant de la competència global

Mansilla, V. B. and Jackson, A. W. (2013). Educating for Global Competence: Learning Redefined for an Interconnected World. In: Jacobs, H. Mastering Global Literacy. Contemporary Perspectives. New York: Solution Tree, 2013.  http://www.pz.harvard.edu/sites/default/files/Educating%20for%20Global%20Competence%20Short%20HHJ.pdf

Mansilla, V. B. and Jackson, A. W. (2011). Educating for Global Competence: Preparing Our Youth to Engage the World. Council of Chief State School Officers’ EdSteps Initiative & Asia Society Partnership for Global Learning, 2011. https://asiasociety.org/files/book-globalcompetence.pdf

OECD. (2016). Preparing our youth for an inclusive and sustainable world. The OECD PISA global competence framework. https://www.oecd.org/education/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf

OECD. (8 d’abril de 2021). PISA 2018 Global Competence. https://www.oecd.org/pisa/pisa-2018-global-competence.htm

Inspecció d’Educació de Catalunya. (8 d’abril de 2021). Think Global! Fostering Global Competence in Schools. Erasmus+ 2019-1-ES01-KA201-064256. https://blocs.xtec.cat/thinkglobal/#