Espais

ESPAIS D’APRENENTATGE FLEXIBLES

L’entorn d’aprenentatge d’un centre educatiu té un paper crucial en l’ensenyament, l’aprenentatge i el benestar, tant per als estudiants com per al professorat.

Els responsables escolars i el professorat estan replantejant els espais escolars com pensen que integrin millor l’aprenentatge col·laboratiu, l’aprenentatge a l’aire lliure, la tecnologia digital, l’estudi independent i l’aprenentatge informal en el seu centre educatiu.

Un entorn d’aprenentatge flexible pot referir-se no només canviarà la disposició de l’aula, sinó també a diferents ubicacions en general. Un canvi en l’espai podria fomentar la col·laboració o permetre un impacte directe amb el tema de l’aprenentatge (p. ex. art, patrimoni, ciència).

Aquests canvis a l’entorn d’aprenentatge no tenen per què ser costosos, però poden tenir un gran impacte: les investigacions mostren que l’entorn d’aprenentatge pot afectar el progrés de l’ estudiant fins a un 16% durant un any escolar.

(extret de Encuesta de School Education Gateway sobre
entornos de aprendizaje)

LES ZONES D’APRENENTATGE DE L’AULA DEL FUTUR

  • Espai d’ensenyament i aprenentatge totalment equipat
  • Pretén ajudar a visualitzar la manera que les nostres aules actuals poden reorganitzar-se per promoure canvis en els estils d’ensenyament-aprenentatge
  • Divisió en zones d’activitat
  • Organització de l’espai segons les habilitats dels alumnes que es volen desenvolupar
  • Professor com a moderador, mentor, organitzador…
DUES AULES DEL FUTUR:

European Schoolnet a Brussel.les

INTEF a Madrid

Dibuix amb les paraules clau per pensar les aules del futur: investiga, desarrolla, interactua, presenta, explora, etc.