Segells de Qualitat

Logo del segell de qualitat nacional

Els Segells de Qualitat Nacional (SQN) son un reconeixement a l’esforç i el treball realitzat pels docents en els projectes eTwinning. Es reconeixen projectes excel·lents que han assolit cert nivell de qualitat en el seu país. Els SQN es poden demanar, des de l’eTwinning Live, des de començament fins a finals d’any. En l’edició del 2020, 97 docents de Catalunya han rebut aquest reconeixement.

 

Els SQN s’atorguen a aquells projectes que acompleixen els 5 criteris de qualitat que s’han de tenir en compte  per a la planificació, el desenvolupament i l’avaluació d’un projecte col·laboratiu eTwinning:

  1. Innovació pedagògica i creativitat.
  2. Integració al currículum.
  3. Col·laboració entre centres escolars associats.
  4. Ús de la tecnologia.
  5. Resultat, impacte i documentació.

Es pot consultar la rúbrica en aquest enllaç.

Els projectes que volen optar al Segell de Qualitat Europeu i que volen tenir l’opció de participar en la següent convocatòria de Premis Europeus eTwinning, han de presentar les seves sol·licituds de Segell de Qualitat Nacional dins el termini establert a tal efecte (normalment, abans de la primera setmana de juliol).

 

Logo del segell de qualitat europeu

 

Els Segells de Qualitat Europeus (SQE) es trien entre els projectes que han obtingut el Segell de Qualitat Nacional dins del termini establert i indiquen que el projecte ha assolit certs estàndards europeus. En l’edició del 2020, 77 docents de Catalunya han rebut aquest reconeixement.

 

Els concedeix el Servicio Central de Apoyo (SCA) a docents que tinguin un projecte eTwinning que:

  1. Hagi estat proposat per a obtenir un SQE per almenys un Servei Nacional de Suport.
  2. I que compti amb dos socis que ja hagin rebut el Segell de Qualitat Nacional.

Tenir el SQE és requisit imprescindible per participar en la convocatòria dels Premis Europeus eTwinning.