Metodologia i tecnologia

  • Autoavaluació de la situació actual del centre:

Com està el nostre centre respecte a les pràctiques d’ensenyament innovadores i la integració de les TIC? On volem arribar?

Tenim aquestes tres eines:

  1. (us heu de registrar primer): Model aula del futur 
  2. Guia de referència de l’aula del futur: (en anglès)
  3. SELFIE

 

  • Què hem de treballar en la nostra aula del futur?:

Les competències transversals o competències del s. XXI

Les noves tendències educatives

 

  • Escenaris de l’Aula del Futur (o Entorns de l’Aula del Futur):

Què és i com escriure un Escenari de l’Aula del Futur

agraïment a Guillermo Medrano, Ambaixador Aula del Futur de La Rioja

 

  • Tecnologies pels nostres Escenaris i Activitats d’Aprenentatge de l’Aula del Futur:

Selecció d’ eines Web 2.0