Formació

Previsió de formació curs 2019-20 (cursos telemàtics):
 1. Primer torn: inscripció del 12 al 27 de setembre de 2019
   1. 9000230529  El pensament computacional: programar amb Scratch per aprendre. Creativitat i enginy a l’aula. 
   2. 9000030529 Comencem amb l’App Inventor 
 2. Segon torn: inscripció del 20 al 29 de gener de 2020
   1. 9000220529   Scratch avançat
   2. 9000040529 Avancem amb l’App Inventor
Previsió de tallers presencials curs 2019-20:
  1. App Education
   1. Dijous 5 de setembre de 2019.
   2. Finals de febrer de 2020.
   3. Maig de 2020.
  2. Scratch Challenge
   1. Finals octubre / principis de novembre de 2019.
   2. Finals de febrer de 2020.

 

Taller App Education.

Taller App Education el dia 5 de setembre de 2019 de 16:00 a 19:00 hores al Movistar Centre. Carrer de Fontanella, 2 (Barcelona).

L’objectiu del taller és dotar als assistents de coneixements per programar amb App Inventor. Aquest llenguatge, dissenyat pel MIT i que treballa amb blocs, serveix per iniciar-se en la programació d’aplicacions per a dispositius mòbils Android.

Necessitàreu portàtil i per testar les aplicacions que es realitzin cal portar un dispositiu mòbil Android. Cal baixar AI2 Companion tant al mòbil com al portàtil.

La inscripció es pot fer fins el dimecres 4 de setembre a les 14:00 a través del següent enllaç: Inscripció formació Les places són limitades.

Presentació del taller

Possibles solucions dels reptes: bàsic, consolidació i avançat.

 

ESCOLA D’ESTIU juliol 2019.

Curs App Education: emprendre amb Apps

Curs els dies 1 i 2 de juliol de 2019 de 10 a 16 hores al Movistar Centre. Carrer de Fontanella, 2 (Barcelona).

L’objectiu del taller es realitzar el recorregut que segueixen els alumnes al llarg del projecte d’App Education per tal de proporcionar estratègies i metodologies que ajudin als nous docents a implementar-lo a l’aula. Al llarg dels dos dies del taller, es treballaran els continguts, de forma totalment pràctica, per tal d’interioritzar l’esperit del programa i les seves metodologies: Design Thinking, Agile, Lean Startup així com dinàmiques de desbloqueig.

L’estructura del taller és la següent:

 1. Fase d’idees: descobrir oportunitats, conèixer l’usuari, generar idees i triar la idea definitiva.
 2. Creació del prototip: característiques del prototip en funció dels usuaris, eines de creació de prototip
 3. Programació de l’aplicació: App Inventor
 4. Comercialització de l’aplicació: Business Model Canvas
 5. Presentació del projecte: eines i estratègies de presentació oral

La inscripció està oberta a https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_pre_cons_activitats?p_any=2018-2019&p_codi=9001360529

Cal que els participants portin ordinador portàtil i mòbil Android.

 

Curs Scratch

Curs els dies 9 i 10 de juliol de 2019 de 10 a 16 hores al CESIRE, Avda Drassanes 10. (Barcelona)

L’objectiu del taller és el treball pràctic amb Scratch seguint els materials de Scratch Challenge.

Al llarg dels dos dies es treballarà tant la programació com la interacció entre Scratch i les plaques, resolent reptes plantejats seguint la mateixa metodologia que els alumne i proporcionant estratègies i recursos per a resoldre’ls.

La inscripció està oberta a https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_pre_cons_activitats?p_any=2018-2019&p_codi=9001370529

Cal que els participants portin ordinador portàtil

 

Us deixem  l’enllaç de la presentació de la jornada  i us recordem l’usuari i contrasenya per a què disposeu de les creacions fetes durant el taller per tots els participants:

 

Usuari: TallerEstiuScratch

Contrasenya910juliol

Moltes gràcies a t@ts @ls particip@nts i esperem retrobar-vos a d’altres edicions.

TALLERS

Taller App Education. TALLER REALITZAT

Taller el dia 23 de març de 2019 de 9:30 a 13:30 hores al Movistar Centre. Carrer de Fontanella, 2 (Barcelona). Taller presencial de formació i activitats pràctiques que oferirà estratègies i pautes per treballar els conceptes del model de negoci, del Pitch (presentació en públic) i resoldre dubtes de qualsevol de les temàtiques de la proposta d’App Education que els assistents puguin tenir.

Aquests conceptes formen part del projecte que els alumnes elaboren dintre de la iniciativa mSchools App Education i, per tant, la sessió està adreçada a aquells docents que apliquen alguna de les propostes didàctiques de mSchools App Education a l’aula.

La inscripció es pot fer a través del següent enllaç: Inscripció formació. Les places són limitades.

Tallers Scratch i App Inventor a YOMO. TALLERS REALITZATS

SCRATCH 27 de febrer 17:50-18:45 i 19:05-20:00 L’objectiu principal del taller és que els docents aprenguin a fer mini-programes d’ordinador amb l’Scratch i prenguin consciència de les possibilitats de la programació d’ordinadors com a eina per al desenvolupament competencial de l’alumnat. Es farà, també, una passejada amb els/les assistents al taller pel node de programació i robòtica i una presentació de la nova versió d’Scratch 3.0 amb els aspectes més destacables. Compartirem una carpeta al drive: solucions donades als reptes pels participants dels tallers d’Scratch del dimecres 27 de febrer al YOMO i la presentació del taller.

APP INVENTOR 27 de febrer 17:50-18:45 L’objectiu del taller és dotar als assistents de coneixements per fer programes senzills amb App Inventor. Aquest llenguatge, dissenyat pel MIT i que treballa amb blocs, serveix per iniciar-se en la programació d’aplicacions per a dispositius mòbils Android.Per testar les aplicacions que es realitzin cal portar un dispositiu mòbil Android. Presentació. Possible solució al repte (fitxer *.aia) Possible solució al repte (fitxer*.apk)

Scratch Challenge Day. TALLER REALITZAT

Taller el dia 20 de novembre de 17 a 20 hores al CESIRE (Avinguda Drassanes núm 10).
Jornada/taller adreçat al professorat interessat en treballar i consolidar en els conceptes de programació amb Scratch, de forma presencial.
Es tracta d’una jornada on els participants han dut a terme petits exemples de programació, per tant, ha estat una jornada eminentment pràctica.
Materials: https://projectes.xtec.cat/programacioirobotica/curs-scratch-primaria/
Es van plantejar tres tallers simultanis: un de nivell bàsic/inicial, un altre nivell de consolidació i un altre de nivell avançat.

Del taller desenvolupat:

 1. La presentació del Taller Scratch Day 2018.
 2. ScratchDay20novembreREPTES: Inicial, de Consolidació (Scratch Challenge 2018: Instruccions del repte i Programa Scratch sobre el qual es treballa), Avançat.
 3. EstudiLes possibles solucions als reptes donades pels participants i formadors.
 4. S4A

App Inventor Day. TALLER REALITZAT

Taller el dia 8 de novembre de 17 a 20 hores al CESIRE (Avinguda Drassanes núm 10).
Jornada/taller adreçat al professorat interessat en treballar i consolidar en els conceptes de programació amb App Inventor, de forma presencial.
Es plantegen tres tallers simultanis: un de nivell bàsic/inicial, un altre nivell de consolidació i un altre de nivell avançat.

Repte taller inicial Possible solució repte inicial . Fitxer *. aia (codi font) Possible solució repte inicial. Fitxer *.apk (fitxer per instal·lar)
Repte taller de consolidació Possible solució repte consolidació . Fitxer *. aia (codi font) Possible solució repte consolidacio. Fitxer *.apk (fitxer per instal·lar)
Repte taller avançat Possible solució repte avançat . Fitxer *. aia (codi font) Possible solució repte avançat. Fitxer *.apk (fitxer per instal·lar)

Presentació de la jornada

FORMACIONS TELEMÀTIQUES

Formacions telemàtiques en Scratch

Del 17 d’octubre al 4 de febrer de 2019  
Scratch: creativitat i enginy a l’aula (inscripció al curs telemàtic del 12 al 26 de setembre de 2018) INSCRIPCIÓ TANCADA.

Del 7 de febrer al 7 de juny de 2019
Scratch avançat (inscripció al curs telemàtic del 9 al 19 de gener de 2019) INSCRIPCIÓ TANCADA.

Formacions telemàtiques en App Inventor

Del 17 d’octubre al 4 de febrer de 2019 (en procés)
Comencem amb l’App Inventor  (inscripció al curs telemàtic del 12 al 26 de setembre de 2018) INSCRIPCIÓ TANCADA.

Del 7 de febrer al 7 de juny de 2019
Avancem amb l’App Inventor (inscripció al curs telemàtic del 9 al 19 de gener de 2019) INSCRIPCIÓ TANCADA.