Rutina de pensament “Punts Cardinals”

OBJECTIU: Raonar amb evidències.

Funciona bé per tractar dilemes, idees amb punts de vista divergents o quan cal ampliar la mirada per obrir-se a opinions diferents. La rutina enfoca mirades d’un tema i no tant debats, per això la proposició ha d’estar ben contextualitzada. Pot ser molt efectiva en reunions de professorat on es vol explorar un tema.

 

MOVIMENTS DE PENSAMENT

Prendre decisions i planificar, descobrir reaccions personals.

N (Nord); NECESSITATS
E (Est): EMOCIONS (Positiu)
S (Sud): SITUACIÓ DE PARTIDA (Posicions, Suggeriments, Passos)
W (Oest): PREOCUPACIONS (Worrisome)

 

PROPÒSIT

Ajudar al procés de presa de decisions en quatre passos: considerar una idea o proposició des de diferents angles, identificar les necessitats de saber més i fer suggeriments sobre per on es pot continuar avançant.

 

METODOLOGIA

Per portar a terme la Rutina de Pensament, farem servir una tècnica cooperativa, en concret la “1, 4, GRAN GRUP“.

 

PASSOS

Molt important entendre la rutina, què hem de fer i com ho hem de fer. Seria interessant disposar d’algú que pugui respondre dubtes en qualsevol moment.

 1. Formem grups de 4 persones. Donem Rols.
 2. Posem en comú la Rutina de Pensament, ENTENEM què hem de fer.
 3. Omplim la rutina:

Respondre les preguntes dels punts cardinals E, W. Començar pel que és emocionant o positiu de la idea o proposició (E) i després passar al preocupant (W). Demanar primer que ho pensin i després que ho publiquin.

 

INDIVIDUALMENT, respondre les preguntes dels punts cardinals E, W. Començar pel que és emocionant o positiu de la idea o proposició (E) i després passar al preocupant (W)

 

EN EL GRUP DE 4, posem en comú les respostes de cada membre del grup, reflexionat sobre les diferents aportacions i publiquem les idees més rellevants.

 

GRAN GRUP → COMPARTIR EL PENSAMENT posem en comú els punts E i W.

 • El moderador s’encarregarà de la posada en comú i reflexió dins del gran grup. Anirà apuntant les diferents aportacions de cada grup en el Jamboard FINAL.

       • Demanarà una aportació a cada grup, generant una roda d’intervencions, per tal que tothom tingui l’oportunitat de manifestar i fer aportacions.  Si no ho fem així, un grup faria totes les aportacions i minvaria molt la capacitat de participació. En aquesta roda, el moderador té la missió de guiar la conversa, considerar totes les aportacions, generar preguntes…

       • El Jamboard FINAL ens aportarà una visió general dels punts E i W. (Si alguna aportació ja està feta no cal repetir-la, però podem indicar que també l’havíem pensat).

 

Respondre les preguntes del punt N. Aquest pas és el més complex, requereix pensament reflexiu sobre el que se sap i detectar buits. Les necessitats més poderoses poden sorgir de les emocions i preocupacions dels altres, és per això que convé posar en comú els punts anteriors abans de fer aquest.

 

INDIVIDUALMENT, respondre les preguntes dels punts cardinals N.

 

EN EL GRUP DE 4, posem en comú les respostes de cada membre del grup, reflexionat sobre les diferents aportacions i publiquem les idees més rellevants.

 

GRAN GRUP → COMPARTIR EL PENSAMENT posem en comú el punt S

 

 

Respondre a les preguntes del punt S. Acabar amb suggeriments o sobre com podrien avançar. Segons el tema es pot demanar al professorat que prenguin una posició, identifiquin els següents passos a donar o donin suggeriments per millorar la situació.

 

INDIVIDUALMENT, respondre les preguntes dels punts cardinals S.

 

EN EL GRUP DE 4, posem en comú les respostes de cada membre del grup, reflexionat sobre les diferents aportacions i publiquem les idees més rellevants.

 

GRAN GRUP → COMPARTIR EL PENSAMENT posem en comú el punt S.

 

 

Podeu accedir a la plantilla del Jamboard (és un document en mode de lectura) i fer-vos una còpia per treballar al centre. També podeu utilitzar la següent plantilla per compartir les reflexions presencialment tot imprimint el pdf en fulls grans:

 

 

Des del Laboratori de Transformació Educativa ens interessa saber si s’estan treballant les rutines de pensament. És per això que si us proposeu treballar aquesta rutina us demanem que responeu el següent FORMULARI.