Coordinant accions des de la descentralització, l’autonomia i la corresponsabilitat: Dinamitzadores, Facilitadores/Mentores i Equip Motor

 

En aquesta segona setmana de setembre l’equip de Dinamitzadores de Xarxes, l’equip de Facilitadores / Mentores i l’Equip Motor del Laboratori s’han reunit per coordinar els objectius i les actuacions del Laboratori de Transformació Educativa per aquest curs 2021-2022.

El curs passat es va fer molta feina, com el desplegament de les Xarxes Territorials de Transformació Educativa (XTTE) a tots els territoris, cadascun amb la seva singularitat però compartint finalitats, objectius i eines, la incorporació de nous centres Referents, la posada en marxa del programa d’innovació d’Acceleració de la Transformació educativa / Eines per al Canvi (PAcTE), també amb nous centres Facilitats, els Grups de Discussió entre alumnat, famílies i docents, els Seminaris Temàtics d’Aprofundiment, el treball constant dels grups impulsors i dels equips directius dels centres, juntament amb tota la comunitat educativa per tal de fer realitat els processos de transformació educativa tot i les dificultats afegides per la pandèmia… Tots hem compartit mirades i caminat junts en la transformació educativa, amb l’Eina d’Autoconeixement de Centre, la indagació i la reflexió pedagògica fonamentada en evidències i en l’avaluació formativa, per avançar cap a la construcció comuna del canvi.

 

Aquest dilluns, 6 de setembre, ens vam reunir les dinamitzadores i referents de les Xarxes Territorials de Transformació Educativa, un equip de coordinació territorial que dona suport a les 39 dinamitzadores de xarxes. Els principals objectius per aquest curs són:

  1. Potenciar la xarxa com a espai de reflexió i d’indagació.
  2. Promoure l’aprenentatge entre iguals a través del contrast d’evidències.
  3. Avaluar l’aprenentatge en xarxa mitjançant l’Eina d’Avaluació Dinàmica de Xarxes i la recollida d’evidències de transferència, de pilotatge i d’impacte.
  4. Compartir propòsits entre les XTTE i amb altres xarxes territorials.
  5. Desenvolupar una biblioteca de recursos per a l’acompanyament a centres des del treball en xarxa i amb la col·laboració dels agents d’acompanyament, especialment amb els CRP.
  6. Escalar la transformació educativa a tot el sistema a través de la difusió de les evidències de centre i de les xarxes per mitjà de la plataforma del Laboratori i de les pròpies webs dels centres.

 

 

El dimarts, 7 de setembre, vam tenir la trobada inicial de les 106 facilitadores / mentores, que enguany formaran part de l’equip de facilitació que acompanyarà als 156 centres del PAcTE. Les persones facilitadores, algunes de nova incorporació, van participar el juliol passat en la formació específica i l’escola d’estiu que el Laboratori va organitzar amb l’objectiu que l’equip disposi de totes les eines i competències per fer el millor acompanyament als centres, que ha de ser personalitzat, intensiu i empoderador. Enguany, i tenint en compte que alguns dels centres del PAcTE ja han rebut un acompanyament per facilitació en anys anteriors, s’espera que hi hagi centres que s’iniciïn en la Fase 1 del protocol de canvi, i d’altres que avancin en la Fase 2. En tots els casos, es vol fomentar l’empoderament dels centres en els processos de transformació educativa perquè esdevinguin autònoms, promoure la transferabilitat i difusió d’evidències de centre,  desenvolupar la cultura avaluativa al centre a través de l’avaluació formativa de la facilitació, en particular, i de totes les accions del Laboratori, en general. Un equip de facilitadores ha desenvolupat aquest estiu una biblioteca de recursos a la facilitació per desenvolupar les fases del protocol del canvi. Aquests recursos, ja a l’abast de les persones facilitadores, es publicarà properament en aquesta plataforma. En aquesta sessió de treball, les facilitadores, agrupades per territoris, van poder treballar amb dinàmiques de reflexió a partir de les 7 dimensions de la transformació educativa i els 40 descriptors de l’Eina d’Autoconeixement de Centre.

 

 

Avui, divendres 10 de setembre, l’Equip Motor del Laboratori s’ha reunit en la primera trobada del curs. L’Equip Motor del Laboratori està format per representants de tots els Serveis Territorials i del Consorci d’Educació de Barcelona, per la Inspecció Educativa en Cap, i per l’equip de coordinació del Laboratori. Junts han desenvolupat les línies estratègiques del Laboratori, definint les seves finalitats, garantint una bona coordinació entre tots els agents implicats per fer arribar als centres els propòsits i les accions des de la coherència, posant l’accent en les seves necessitats, detectades pels mateixos centres, pels serveis educatius i per la inspecció, en un treball d’estreta col·laboració amb els equips motors territorials d’innovació, transformació educativa i xarxes. Aquesta coordinació ha permès que des del territori es detectin centres susceptibles d’incorporar-se al Laboratori com a centres Referents o com a centres Facilitats a través del programa PAcTE, convidar als centres a participar a les Xarxes Territorials, o detectar els millors professionals per acompanyar als centres des de l’Equip de Facilitació.

 

 

Entre tots, els equips de treball de Laboratori, Dinamitzadores, Facilitadores, Equips Motors, Equips Impulsors, Xarxes…caminem, avancem i construïm junts.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>