APLICACIÓ PRÀCTICUM

​​​​​​​​​L’aplicació PRACTICUM està destinada a gestionar les pràctiques d’estudiants entre els centres, serveis educatius o unitats del Departament d’educació i les institucions formadores d’aquests estudiants. Mitjançant aquesta aplicació els centres han de manifestar i concretar l’oferta de pràctiques, i les universitats han distribuir els estudiants en pràctiques en funció de les necessitats.

​El procediment per gestionar les pràctiques és el següent:

  1. Els referents de pràctiques dels serveis territorials i Consorci d’Educació de Barcelona actualitzen la llista dels centres formadors del curs i les institucions formadores en defineixen les matèries de pràctiques (nom, hores i contingut).
  2. Els centres indiquen l’oferta de places i els tutors de pràctiques. Les places poden ser lliures o reservades per a una institució formadora concreta.
  3. Les pràctiques es creen quan les institucions formadores assignen els estudiants a les places vacants o reservades dels centres en funció de les matèries de pràctiques.
  4. La direcció del centre formador assigna a la persona coordinadora de pràctiques.
  5. La persona coordinadora del centre formador ho indica a l’aplicació quan finalitza la pràctica.
  6. El centre formador i la institució formadora realitzen l’avaluació de la pràctica.​