Formació i acompanyament

L’itinerari formartiu que s’ha dissenyat en el marc del programa d’innovació és un model de formació competencial professionalitzador per a l’acompanyament dels estudiants en pràctiques. Atès que és cabdal comprendre l’essència del que significa acompanyar un procés d’aquest tipus, es fa necessària una formació específica adreçada a centres educatius,

És un model de formació que promou la recerca i la transformació educativa, atès que genera espais de reflexió i de debat pedagògic en el centre i fomenta el treball en xarxa amb d’altres centres per crear coneixement col·lectiu, a partir de l’intercanvi de pràctiques de referència.

Aquest model s’estructura en  5 nivells:

  • Nivell 1: té per objectiu capacitar les persones mentores dels equips impulsors dels centres formadors i tutores d’universitat per acompanyar significativament el procés de construcció de coneixement pràctic.
  • Nivell 2: capacita a les persones dels equips impulsors dels centres formadors perquè facilitin en el seu centre un debat pedagògic al voltant de l’acompanyament dels estudiants en pràctiques i ajudin al centre a construir una línia pedagògica propia per a l’acompanyament, a partir del treball conjunt i les bases del model d’acompanyament constructiu treballades al nivell 1.
  • Nivells 3,4 i 5: són nivells d’acompanyament i no de formació als equips impulsors que han de compartir les habilitats d’acompanyament constructiu amb altres docents per construint una línia pedagògica pròpia, centrada en l’aprenentatge de la tasca docent.

Descàrrega del Text introductori . Olga Esteve