Sol·licitud per ser centre formador

Anualment, durant el mes de febrer, els centres educatius sostinguts amb fons públics fan arribar als serveis territorials del Departament d’Educació o al Consorci d’Educació de Barcelona, segons correspongui, la seva sol·licitud, juntament amb la documentació requerida.

De forma excepcional, es pot sol·licitar ser centre formador fora d’aquest període, sempre que l’oferta de pràctiques proposada respongui a una demanda específica de places.

Els centres educatius públics poden trobar més informació al Portal de centres del Departament  dins l’apartat Gestió acadèmica-Selecció de centres.

Els centres educatius d’altres titularitats poden trobar més informació al Portal de centres d’altres titularitats dins l’apartat Gestió acadèmica-Selecció de centres.

Els Serveis Educatius o Unitats del Departament d’Educació no han de presentar la sol·licitud esmentada, si bé caldrà que, abans de l’inici del període de pràctiques, es faci arribar al referent territorial una descripció de les tasques i funcions que realitzarà l’estudiant.

Els centres privats no gestionats amb fons públics, coordinen les pràctiques directament amb les entitats i les universitats.