Documents cursos anteriors

Alguns materials elaborats per la Comissió Pedagògica durant el curs 2018-2019 varen ser estat:

– La rúbrica per a la identificació i la millora de pràctiques de referència als Centres Formadors

– Orientacions per fer l’acollida i el seguiment des de les universitats d’estudiants universitaris en pràctiques en centres formadors.

– Propostes de projectes d’innovació i recerca que es poden fer entre Centres formadors i universitats.