L’equip impulsor transferència del model d’acompanyament

 

Les persones mentores que acompanyen el procés d’aprenentatge de futurs docents  en el període del pràcticum són referents principals com a model d´actuació a l’aula, de connexió amb la pràctica educativa, i alhora, per la seva capacitat d’analitzar les situacions d’aprenentatge exercint una autocrítica orientada a la millora. Així mateix, és el centre formador en la seva globalitat que en el marc del seu projecte educatiu incorpora el desenvolupament professional dels futurs docents en el propi context.

En aquest sentit, és el centre formador que manifesta la seva voluntat per contribuir a la professionalització de la docència des de l’experiència, en una reflexió dirigida a la millora i la innovació i considera la formació com un element clau de millora.

Aquest canvi de paradigma en la professionalització de futurs docents en el período de pràctiques fa necessari no només la capacitació de les persones mentores en estratègies d’acompanyament constructiu sinó també que el centre formador estableixi un pla de treball conjunt, compartit per tots els membres del claustre –amb tasca específica de mentoria o no– per guiar i acompanyar els estudiants en pràctiques de manera eficaç i constructiva i, sobretot, seguint una línea pedagògica comuna per a l’acompanyament. 

Per assolir aquest repte, les estratègies treballades així com la reflexió duta a terme al voltant de l’acompanyament constructiu en el primer nivell de formació poden esdevenir una eina per als membres del claustre i el guiatge per part del centre formador. 

Transferir, però, els aprenentatges realitzats en el primer nivell de formació al centre formador no és una tasca mecànica ni senzilla perquè té a veure amb la concepció pedagògica que el conjunt dels membres del claustre tingui sobre el que és i implica acompanyar  estudiants de pràctiques: Tots els membres del claustre comparteixen una mateixa visió de la tasca d’acompanyament i mentoratge? Si no és així, com es pot arribar a desenvolupar una mirada compartida que permeti una actuació coherent i cohesionada envers l’acompanyament deles estudiants de pràctiques? 

Aquesta formació pretén donar resposta a aquestes preguntes i capacitar les persones mentores perquè facilitin en el seu centre el debat pedagògic al voltant de l’acompanyament d’estudiants de pràctiques i ajudin al centre a construir una línia pedagògica pròpia per a l’acompanyament, a partir del treball conjunt i les bases del model d’acompanyament constructiu treballades en la formació de primer nivell. 

Objectiu 

Capacitar les persones mentores perquè ajudin el propi centre a esdevenir un centre formador de referència, tot dotant-los d’estratègies per a una transferència significativa del model d’acompanyament constructiu treballat.

 

 

Aquest objectiu global implica:

  • Definir conjuntament l’especificitat de la  funció de la persona mentora en el rol d’impulsor/a d’un debat pedagògic en el sí del centre al voltant de l’acompanyament d’estudiants de pràctiques.
  • Identificar les capacitats i funcions de les persones que impulsen i dinamitzen transferència d’aprenentatges.
  • Identificar i saber aplicar estratègies de construcció conjunta i guiada de coneixement.
  • Identificar i saber aplicar estratègies dialògiques per facilitar la transferència.

Continguts

  • Eines per facilitar debats pedagògics constructius al voltant de l’acompanyament d’estudiants de pràctiques. 
  • Eines per facilitar la construcció conjunta de coneixement fonamentat sobre l’acompanyament.
  • Eines de construcció guiada de coneixement.
  • Eines de dinamització interna d’equips docents per a la transformació.