Pràctiques universitàries en centres educatius formadors

El document Pràctiques universitàries en centres educatius formadors defineix el nou model de pràctiques que és el resultat del treball conjunt entre la Secretaria d’Universitats i Recerca i la Secretaria de Polítiques Educatives.

La línia pedagògica d’aquest model atorga rellevància al centre formador, que l’identifica com a mirall per als futurs docents.

El nou model de pràctiques educatives universitàries en centres formadors emergeix d’un concepte de centre formador com a espai d’aprenentatge, on els estudiants poden veure i practicar totes les dimensions de l’acció educativa

Es tracta d’un canvi de paradigma que dona rellevància tant a la identitat del centre formador com a la funció professionalitzadora de la tasca docent i mentora, en estreta col·laboració amb la institució universitària.

Aquest nou model de pràctiques demana la implicació i corresponsabilitat de diferents agents, amb les funcions respectives, i és per aquesta raó que es presenta com un model de concentració que acull i acompanya al llarg del curs un nombre rellevant d’estudiants en pràctiques.

Aquesta nova perspectiva posa l’accent en l’opció que fa un centre formador de treball col·legiat i en equip, en el marc d’un projecte educatiu de centre (PEC) que incorpora com a valor educatiu la formació dels estudiants universitaris.

 

 

Els objectius del nou model de pràctiques universitàries en centres formadors són els següents:

1. Assignar valor als centres formadors com a institucions clau en la formació inicial de la funció docent.
2. Professionalitzar i reconèixer la tasca d’acompanyament dels mentors de centre i dels tutors de les universitats.
3. Incorporar l’estudiant universitari al centre formador, com a agent actiu que col·labora en el desenvolupament del projecte educatiu de centre, alhora que millora el desenvolupament professional i personal.
4. Promoure la col·laboració en projectes de recerca i de transformació educativa entre les universitats i els centres formadors.

L’objectiu final no és altre que millorar les condicions de les pràctiques, de manera que contribueixin a augmentar la qualitat de la formació de la docència, en benefici, en definitiva, de la formació de la nostra societat, a tots els nivells educatius.