Noves Orientacions per al curs 2021-2022

L’objectiu d’aquest document és contribuir i facilitar la planificació de les pràctiques educatives en centres formadors amb la finalitat de garantir unes pràctiques professionalitzadores.

A més, presenta unes orientacions i propostes fruit d’un recull de pràctiques de referència en centres formadors durant el confinament en què la resposta davant el repte complex s’ha transformat en oportunitats educatives per als estudiants. així com del treball desenvolupat pels diferents equips multdiisciplinaris de la Comissió Pedagògica de pràctiques.

1. El centre formador: entorn d’aprenentatge professionalitzador que defineix un marc conceptual i metodològic al voltant dels principis d’identitat d’un centre formador.
2. Eina d’autoavaluació dinàmica de centres formadors, és una eina de reflexió i aprenentatge que posa el focus en els aspectes clau
de l’acompanyament constructiu i capacitador i s’estructura en vuit àmbits.
3. Orientacions per al curs 2020-21 que sistematitza en alguns àmbits de l’eina d’autoavaluació dinàmica un seguit de propostes basades en l’anàlisi d’evidències durant el confinament.

 

 

Així mateix, en aquest document també es concreten algunes actuacions en el marc de l’acompanyament constructiu que posen el focus en quatre àmbits de l’eina d’autoavaluació dinàmica.