Orientacions per al curs 2020 – 2021

Les pràctiques dels estudiants universitaris en centres formadors constitueixen una activitat de naturalesa formativa que contribueix a la professionalització de la docència. La vinculació de la teoria amb la pràctica permet als estudiants l’adquisició i el desenvolupament de les competències docents, des de l’acció i la reflexió, en el centre formador.

Aquest document presenta unes orientacions i propostes per al desenvolupament de les pràctiques dels estudiants amb l’objectiu de contribuir i facilitar la planificació de les accions formatives en diferents escenaris. Algunes d’aquestes propostes són fruit d’un recull de pràctiques de referència en centres formadors durant el confinament en què la resposta davant el repte complex s’ha transformat en oportunitats educatives per als estudiants.

 

 

El document posa el focus en quatre dels àmbits de l’eina d’autoavaluació dinàmica de centres formadors que estan relacionats amb l’acollida, la participació i la interacció estudiant–persona mentora–persona tutora.

 

D’altra banda, amb la finalitat d’assegurar la realització de les pràctiques dels estudiants en els centres educatius i donar resposta a situacions extraordinàries sobrevingudes, els agents implicats en la formació dels futurs docents han de treballar conjuntament per tal de garantir un acompanyament constructiu per a l’aprenentatge de l’estudiant en el període de pràctiques en aquest context extraordinari.