Finalitat i objectius del programa

El document Pràctiques universitàries en centres educatius formadors defineix el nou model de pràctiques que és el resultat del treball conjunt entre la Secretaria d’Universitats i Recerca i la Secretaria de Polítiques Educatives. Per posar en marxa aquest model, el Departament d’Educació crea el Programa d’innovació pedagògica de Pràctiques del Màster Universitari de Formació del Professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat, Formació professional i Ensenyament d’idiomes (MUFPS) en centres educatius.

Aquest programa té com a objectius

Assignar valor als centres formadors com a institucions clau en la formació inicial de la funció docent.

Professionalitzar i reconèixer la tasca d’acompanyament dels mentors de centre i dels tutors de les universitats.

Incorporar l’estudiant universitari al centre formador com a agent actiu que col·labora en el desenvolupament del projecte educatiu  de centre, alhora que es retroalimenta per millorar el desenvolupament professional i personal.

Promoure la col·laboració en projectes de recerca i de transformació educativa entre les universitats i els centres formadors.

 

El nou model de pràctiques és un model de concentració, de treball en equip i de qualitat.