Pràctiques educatives informades en l’evidència

El projecte EIPSI – Pràctica informada en l’evidència per a la inclusió escolar (2020-1-ES01-KA201-082328), està finançat en el marc del projecte ERASMUS +.

Aquest  projecte el desenvolupa el Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu (CRiEDO) de la Universitat Autònoma de Barcelona, (http://edo.uab.cat), juntament amb:

 • Departament d’Educació-(ES)
 • CMBRAE (RO)
 • Digital SocietySchool(NL)
 • DurhamUniversity (UK)
 • U. of Bucharest(RO)
 • U. of Ljubljana (SI)
 • *Universitat Complutense de Madrid
 • *Departament d’Educació: Servei de Formació i Desenvolupament Professional del Professorat de la Direcció general d’Innovació, Digitalització i Recerca Educativa

Objectius

 • Fomentar la implementació de les pràctiques educatives fonamentades a la evidencia científica en els centres educatius.
 • Desenvolupar una comunitat professional entre persones investigadores i docents per a la millora de la inclusió educativa fonamentada en les evidències.

Duració

D’octubre del 2020 fins març del 2023

Centres participants

Institut Pau Casals (Badalona)

Institut Xaloc (Sant Pere de Ribes)

Institut Alexandre Galí (Sant Pere de Ribes)

Institut de Gurb (Gurb)

Institut Badia i Margarit (Igualada)

Institut Pla de les Moreres (Vilanova del Camí)

Institut Sagrera Sant Andreu (Barcelona)

Institut Josep Brugulat (Banyoles)

Institut Vall de Llémena (Sant Gregori)

Institut Escola Mestre Andreu (Sant Joan de les Abadesses)

Institut de l’Arboç (Arboç)

Institut Ramon Berenguer IV (Amposta)

Instittut Escola Mare de Déu del Portal (Batea)

Descripció

El projecte té com a objectiu dissenyar, crear prototips i provar solucions innovadores en el centre i en el professorat que participa. Cada centre optarà per  desenvolupar el tema d’estudi segons els principis del seu projecte educatiu per millorar l’equitat, la inclusió i l’èxit de tots dels estudiants mitjançant l’ús de Pràctiques informades en evidència.

Es proposa un enfocament holístic, que inclou un pla d’intervenció de 360º que aborda tres pilars:

 • El desenvolupament de capacitats dels docents
 • Desenvolupament escolar.
 • Xarxes amb les parts interessades i sensibilització.

Tres aspectes molt relacionats amb la formació inicial dels futurs docents.

Derivat d’aquestes tres àrees d’intervenció, es tindran resultats tangibles en cinc dominis que inclouen:

 1. Conjunt de dades sistemàtiques de criteris i indicadors per a docents, líders escolars i de polítiques educatives  sobre evidència i pràctiques informades en la investigació per a la inclusió escolar
 2. Una base de dades amb recursos (pràctiques d’ensenyament efectives i innovadores) per a diverses aules i un prototip digital per involucrar els docents, amb evidència de qualitat i validada i facilitar d’una banda la creació de comunitats i xarxes multidisciplinàries, i d’altra banda, un espai de treball interactiu per a la cooperació i informació escolar
 3. Materials de capacitació per a docents, líders escolars i de polítiques educatives per abordar la diversitat escolar a través d’us de les evidencies.
 4. Pla de desenvolupament escolar que inclogui pautes, materials i estructures d’intervenció
 5. Directrius europees per als responsables polítics i les parts interessades de la comunitat sobre com fomentar les xarxes i el nivell de consciència de les decisions basades en l’evidència en el camp de la inclusió i l’equitat escolar.

L’estratègia metodològica del projecte preten maximitzar la col·laboració i el codisseny per reduir la bretxa de transferència, a partir d’equips mixtes formats per docents i d’altres agents implicats en el projecte.

Tots els països que participen en aquest projecte s’enfronten a importants reptes en matèria d’inclusió educativa (població migrant i refugiada, situació socioeconòmica, aspectes ètnics o necessitats especials). Com a tal, el caràcter transnacional del  projecte proporciona un coneixement molt útil per a tots els països participants.

Fases del projecte i implicació dels centres formadors

 

 

 

 

 

 

 

 

Propòsit

 

Ja està disponible el primer número del butlletí del projecte EIPSI. Aquest butlletí és bimensual i us permetrà estar al dia de les novetats del projecte. A més, en el butlletí podreu trobar publicacions o recursos d’interès sobre les pràctiques basades en evidències i, alhora, serà una eina per a construir una comunitat EISPI. Desitjem que sigui del vostre interès!

Butlletí nº 1 Juliol 

Per a més informació i accedir a altres recursos, podeu consultar:

https://edtech2021.wixsite.com/eipsi

#EIPSIproject #EvidenceEducation #ErasmusPlus

@pbe_tools
@PbeTool