Mentories i tutories com a acompanyants

 

Aquesta formació en format de seminari de coordinació va adreçada a persones coordinadores i mentores de centres educatius formadors d’educació secundària i tutores d’universitat que acompanyen estudiant universitari en pràctiques amb l’objectiu de construir i utilitzar estratègies pedagògiques, metodològiques i organitzatives que afavoreixin l’acompanyament d’aquests estudiants, potenciant maneres de treballar que afavoreixin la retroalimentació i el benefici mutu de tenir estudiants en pràctiques al centre, compartint l’experiència pràctica docent i la teoria entre centres educatius i universitats. La metodologia es basa en la pràctica reflexiva.

Objectiu

Capacitar les persones mentores i tutores d’universitat per acompanyar significativament el procés de construcció de coneixement pràctic de l’estudiant en el període de pràctiques. Aquest objectiu global implica:

– Definir conjuntament l’especificitat de la funció de la persona mentora de centre i tutora d’universitat respecte dels altres agents que intervenen en la formació  dels i les estudiants en pràctiques.

– Identificar les capacitats dels estudiants que millor es poden desenvolupar des del mentoratge i la tutorització.

– Identificar i saber aplicar estratègies d’acompanyament per afavorir la construcció de coneixement pràctic per part dels estudiants, des d’un plantejament reflexiu i crític

– Identificar i saber aplicar estratègies per ajudar els estudiants, des del mentoratge i el tutoratge a resseguir i avaluar el propi procés.

 

Continguts

  • Eines per a l’acompanyament de processos de construcció de coneixement pràctic per part dels estudiants.
  • Eines per afavorir el desenvolupament del pensament crític i reflexiu per part dels estudiants.
  • Eines per afavorir l’avaluació continua del procés de desenvolupament professional per part dels estudiants.