NEST (Novice Teacher Support and Training)

NEST és un projecte finançat per la Comissió Europea, que té com a objectiu pilotar un model de formació i professionalització de professorat mentor en contextos diversos de vulnerabilitat, de manera que aquests millorin les seves competències en acompanyament a professorat novell, i els puguin ajudar a desenvolupar millors les seves competències i a crear la seva identitat docent.

 

Finalitat:

La finalitat d’aquest projecte és potenciar el desenvolupament professional del professorat novell en el propi centre i afavorir el treball col·laboratiu per a l’aprenentatge entre iguals.  

Es pretén formar professorat experimentat en competències de mentoring i coaching, facilitant i estructurant que puguin acompanyar el professorat novell del centre.

 

Aportacions als centres: 

  1. Millora de la pràctica docent del professorat novell, de la seva motivació per continuar exercint  en escoles d’entorns diversos i/o vulnerables.
  2. Professorat mentor amb la formació especialitzada per acompanyar als docents novells.
  3. Acompanyament i formació de professorat experimentat en tècniques d’observació d’aula i feedback per a la millora de la pràctica docent transferibles a altres docents del centre per a l’aprenentatge entre iguals.

 

Durada del projecte:

La formació tindrà lloc durant el curs 2021-2022 i l’acompanyament al professorat novell s’estendrà fins el 2023.
Tant en format síncron com asíncron, les persones formadores acompanyaran a les persones mentores en la seva adquisició de competències i transmissió als nous docents.

És un projecte d’innovació de polítiques europees Erasmus+, avalat pel Departament d’Educació la Generalitat de Catalunya i en paral·lel amb els països mentors Àustria, Bèlgica, Bulgària i Romania.

Per a més informació també podeu visitar el web del projecte i visualitzar un vídeo resum.