Formació i acompanyament

El centre formador es defineix com a model i referent en la pràctica pedagògica, que incorpora com a valor educatiu el desenvolupament personal i professional de tots els docents, així com la formació dels futurs docents, acollint-los i fent-los partícips de l‘activitat educativa i la vida escolar.

Aquesta formació, adreçada a l’equip impulsor de mentoratge de centre i a persones tutores de pràctiques de la universitat, afavoreix l’adquisició d’habilitats d’acompanyament constructiu dels estudiants en pràctiques. La proposta formativa promou la pràctica reflexiva i el debat i l’intercanvi pedagògic, ajudant al centre a construir una línia pedagògica pròpia per al desenvolupament professional docent.

 

Aquest curs 2020-2021, es realitzen 6 cursos pilots durant el tercer trimestre, impartits per 6 equips de professorat formador constituïts per tres persones cadascun: dues persones mentores de centre i una persona tutora de la universitat. 

Les persones participants de cada curs pilot són 4 persones mentores de centre formador (una de elles és la persona coordinadora del pràcticum) i 10 persones tutores de la universitat.

Les persones participants tenen el compromís de fer una proposta de millora de centre per a l’acompanyament dels estudiants en pràctiques, que hauran de lliurar a l’equip directiu del centre i duu a terme en els propers cursos.