I Jornada PRESENCIAL de pràctiques

El centre formador, un  mirall per als futurs docents.

Dissabte dia 4 de novembre del 2017, aproximadament 250 docents varen celebrar la I Jornada de pràctiques, El centre formador, un mirall per als futurs docents, a la Universitat Autònoma de Barcelona. L’objectiu de la trobada va ésser el de posar en valor el desenvolupament de les pràctiques dels estudiants universitaris en els centres formadors.

Un dels nuclis de treball de la Jornada va ser l’espai del Work-cafè des d’on es recolliren aportacions de professionals de diferents etapes educatives.
En aquest document es mostren les idees força, resumides pels relators i relatores de les taules de treball composades per directors, coordinadors, tutors de pràctiques de centres d’educació infantil, primària, secundària, formació professional, formació d’adults, universitats i algun
estudiant universitari en pràctiques. Es recullen les respostes a les tres qüestions plantejades a cada taula de treball:

– Bon funcionament i fortaleses de les pràctiques en els centres formadors.
– Aspectes a replantejar-nos.
– Selecció d’accions de millora.