Compromisos amb la comunitat educativa

El document Compromisos amb la Comunitat Educativa impulsat en el marc de les accions desenvolupades per la coordinació dels Pràcticums dels Graus d’Educació Infantil i Primària i per la coordinació del Programa de Millora del Màster de Secundària del sistema universitari català, recull les propostes i comentaris de les diverses persones implicades de totes les universitats catalanes i de la Direcció General d’Universitats.

Davant de la situació derivada per la pandèmia del COVID19 que va afectar als Pràcticums dels Graus d’Educació i del Màster d’Educació Secundària al final del curs 2019/20, les universitats catalanes, atenent els possibles escenaris pel curs 2020-2021,han elaborat aquest document d’orientacions que complementen els documents normatius del Departament de Salut i del Departament d’Educació, com a ens responsables en els seus àmbits de govern i de gestió.

Aquest conjunt d’orientacions s’estructuren en:
1. Compromís amb la pròpia salut i amb la de la comunitat educativa.
2. La participació activa de l’estudiantat en el centre formador
3. Comunicació per la tutoria i mentoratge
4. Participació de l’estudiantat en el disseny d’activitats digitals i gestió d’espais virtuals