Comunitat de pràctica d’equips impulsors

 

La comunitat de pràctica conforma un recurs organitzatiu raonablement eficaç per donar resposta a necessitats de gestió del coneixement i de processos d’aprenentatge orientats a promoure noves maneres de fer o millorar les accions professionals. En aquest sentit, una comunitat de pràctica representa una intenció col·lectiva de gestionar un domini de coneixement i mantenir la formació sobre aquest domini, encara que sigui de forma tàcita i distribuïda (adaptat de Wenger, Trayner i de Laat, 2011). En el nostre cas, co-existeixen dos dominis de coneixement: per una banda, el que fa referència al model de mentoratge; per l’altra, l’àmbit relacionat amb la tasca de transferència dels equips impulsors en el sí dels centres formadors.  

Finalitat

Promoure la construcció identitària de persones mentores i equips impulsors mitjançant la creació d’una comunitat de pràctica, compartint aprenentatges basats en la reflexió compartida sobre experiències pràctiques.per:

– Afiançar coneixement específic sobre la tasca de mentoria a partir de l’anàlisi de les experiències de persona mentora i amb la finalitat de crear una cultura compartida sobre el model professionalitzador de mentoria. 

Afiançar-se en les estratègies i actuacions per liderar un debat pedagògic en el si dels centres formadors que afavoreixi l’establiment d’una línia pedagògica consensuada al voltant de l’acompanyament dels estudiants de pràctica. 

 

La seva dedicació es basa a compartir experiències passades amb la finalitat següent:

 1. Aprofundir conjuntament en eines i estratègies per transferir el model d’acompanyament constructiu capacitador al centre formador i ajudar-lo a que esdevingui un centre formador de referència. 
 2. Contribuir conjuntament al desenvolupament de pràctiques d’acompanyament a estudiants de pràctiques de qualitat. 

Línies d’actuacions que es poden dur a terme a tall d’exemple són:

 • Recollir per part de tots els membres estímuls, idees i suports necessaris per afavorir la construcció identitària de persones mentores i equips impulsors. 
 • Investigar conjuntament sobre aspectes relacionats amb la tasca de mentor/a.
 • Ajudar-se entre tots i totes a desenvolupar les competències i habilitats com a acompanyants de pràctiques en la mentoria..
 • Ajudar-se entre tots i totes a desenvolupar les competències i habilitats com a membre d’un equip impulsor.

Metodologia de treball

La comunitat de pràctica es basa en l’aprenentatge col·lectiu i premia, per tant, la iniciativa i la co-responsabilitat de tots els seus membres. Per aquesta raó, el treball dins d’aquesta comunitat es basa en la cooperació, la iniciativa personal i el debat profund. Per tal, però, que aquest aprenentatge col·lectiu sigui eficaç és important establir una estructura organitzativa. 

Materials

1a trobada

Vam compartir significats amb Maria del Mar Duran i David Rodriguez, professorat del Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona sobre:

 • Què són les comunitats de pràctica?
 • Quins són els objectius?
 • Què ens proporcionen?
 • Quins seran els condicionats?
 • Com promoure la cohesió i el sentit de pertinença?

Us compartim les seves presentacions que ens ajuden a donar resposta a aquestes qüestions:

 • Algunes notes sobre les comunitats de pràctica
 • 7 idees clau pel bon funcionament de les comunitats de pràctica

2a trobada

Els equips impulsors van explicar el punt de partida en relació a l’ús de l’eina d’autoavaluació dinàmica de centres formadors. En aquest sentit, a la sessió es van compartir un seguit de materials, elaborats conjuntament amb la Dra. Olga Esteve, amb orientacions concretes i clares sobre l’ús eficaç d’aquesta eina:

 • Gravació de la Dra. Olga Esteve sobre l’us de l’eina d’autoavaluació dinàmica.
 • Orientacions per a un ús eficaç.
 • Presentació, L’eina d’autoavaluació dinàmica