Què és?

La Comissió Pedagògica és un òrgan de coordinació que està format per representants de diferents universitats catalanes, de centres formadors i de serveis del Departament. Aquesta Comissió està liderada pel Servei de Formació i Desenvolupament Professional del Professorat de la Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital.

Té la finalitat de tractar temes d’acció organitzativa i pedagògica per a la millora del desenvolupament de les pràctiques dels estudiants universitaris als centres formadors. Es treballen aspectes concrets que es volen desenvolupar per implementar en el marc de les pràctiques com ha estat la I Jornada de pràctiques, la redacció de l’informe formador o la redacció de la nova Ordre de pràctiques EDU/39/2021.

 

 

La Comissió es reuneix al llarg del curs per anar definint i revisant aspectes que es prioritzen en el camp de l’acció formativa.

A l’inici de cada curs es defineixen les línies de treballen i es formen diferents equips multidisciplinaris per avançar en el desenvolupament d’aquestes línies. Els equips comparteixen com a finalitat fonamentar una base sòlida i amb evidència científica per garantir el treball en equip, la qualitat i la professionalització de la formació inicial dels futurs docents. Cada equip de la Comissió Pedagògica es constitueix com una comunitat professional que reflexiona i construeix nou coneixement.

 

 

 

Composició

Aquest curs la Comissió Pedagògica està composada per un equip de 21 representants de 13 universitats catalanes i 25 representants dels centres formadors de pràctiques.