Altres esdeveniments

Jornada virtual de l’INTEF “El reto de la formación”

El dimecres 9 de desembre vam participar a la jornada “El reto de la formación del profesorado”, organitzada per l’Institut Nacional de Tecnologies Educatives i de Formació del Professorat (INTEF) i la Subdirecció General de Formació del Professorat del País Valencià els dies 9 i 10 de desembre.

La jornada es va desenvolupar en un entorn virtual. Un espai de trobada entre les persones responsables de la formació dels docents, de les diferents comunitats autònomes, i persones assessores de centre amb l’objectiu de reflexionar sobre els itineraris de formació que s’estan desenvolupant com una oportunitat de millorar-los per avançar en la formació i donar respostes adequades a les necessitats actuals.

 

L’equip de Centres Formadors va presentar les línies estratègiques per avançar en el nou model de pràctiques. Model que és el resultat del treball conjunt entre la Secretaria d’Universitats i Recerca i la Secretaria de Polítiques Educatives.

Així mateix, es va explicar el programa d’innovació pedagògica de pràctiques del MUFPS, així com l’itinerari formatiu del programa, un model competencial professionalitzador per a l’acompanyament constructiu capacitador dels estudiants en pràctiques. També es van presentar els òrgans de coordinació, com la Comissió pedagògica de pràctiques i els documents de referència que s’han elaborat per orientar als centres formadors en el procés de transformació.