ERASMUS+ Consorci KA120

 

Comissió Europea Erasmus+

 

 

Agència Nacional Sepie. Educació escolar

Projectes internacionals del Departament d’Educació

 

 

 

 

 

Propòsit del Consorci ERASMUS+ 

El propòsit del Consorci ERASMUS+ és consolidar un sistema inclusiu que afavoreixi el desenvolupament personal i professional de la ciutadania seguint els objectius d’ET2020 i l’Agenda 2010 de l’ONU. Els punts clau són les comunitats d’aprenentatge i l’avaluació com a eina de millora als quals es contribueix mitjançant:

o Finançament estable durant el període de durada de l’acreditació.
o Assoliment d’objectius a llarg termini.
o Desenvolupament d’estratègies d’acord a les necessitats pròpies i conjunturals.
o Noves col·laboracions internacionals.
o Millora de la gestió de la internacionalització dels centres i els programes del Departament d’Educació.

 

Objectius generals del consorci dels 14 Programes del Departament d’Educació

 

Per ajudar als centres a unir-se al programa ERASMUS+ i a implementar activitats d’alta qualitat de manera coordinada, es plantegen els següents objectius:

 1. Incorporar metodologies i estratègies que facilitin la implementació del currículum en funció de les necessitats individuals de l’alumnat i que fomentin un aprenentatge col·laboratiu i significatiu.
 2. Canviar la cultura estesa d’un model de centre basat en l’atenció a necessitats educatives especials a un model basat en atendre les particularitats de tot l’alumnat (personalització de l’aprenentatge).
 3. Contribuir al desenvolupament de les competències digitals que la ciutadania necessita per integrar-se en una societat caracteritzada per les transformacions i canvis accelerats derivats de les tecnologies.
 4. Participar en l’Espai Europeu d’Educació a través de la internacionalització dels centres educatius pel que fa al currículum, pràctiques pedagògiques i univers relacional.
 5. Dissenyar instruments i estratègies que permetin reforçar l’autonomia dels centres educatius i afavoreixin la consolidació de l’escola com un espai per a l’èxit educatiu.
 6. Desenvolupar la competència plurilingüe i pluricultural per facilitar la convivència, el respecte mutu i la participació activa i crítica en un món globalitzat.
 7. Millorar la qualitat educativa a través de la formació inicial i continuada del professorat i dels equips directius creant la cultura del centre formador.
 8. Incrementar l’impacte dels programes d’innovació en els àmbits organitzatiu, pedagògic i de l’aprenentatge de l’alumnat a través de la creació de comunitats d’aprenentatge.

 

Objectius específics del Programa MUFPS 

De manera específica el Programa MUFPS persegueix:

 1. Proporcionar un marc de competència professional docent. 
 2. Implementar, analitzar i avaluar diferents models de desenvolupament professional com: collaborative professionalism, lesson study, comunitats de pràctiques professionals, xarxes professionals, observació entre iguals, models d’indagació i recerca, recerca i acció, modelatge, coaching, assessorament, facilitació, tutoria i professorat formador expert. 
 3. Crear comunitat de pràctica entre centres educatius i universitats mitjançant plans de treball compartits, per construir coneixement en relació a la inducció en la docència. 
 4. Construir una cultura de centre formador com espai d’aprenentatge on els estudiants puguin veure i practicar en totes les dimensions de l’acció educativa. 
 5. Apoderar a l’estudiant en pràctiques i al professorat novell en fonamentar la seva pràctica docent en l’educació informada en evidències científiques. 
 6. Establir una cultura d’avaluació i evidències d’impacte en relació a la inducció en la docència.

 

Finalitats i objectius de millora

Partint de la necessitat de millorar el model de formació en inducció informat en l’evidència, el pla Erasmus+ hi contribueix a través de les oportunitats que dona la mobilitat internacional per tal de realitzar observacions, formacions i crear xarxa millorant la realitat educativa dels centres en 3 àmbits:

 1. Àmbit gestió i organització

Afavorir el desenvolupament professional docent en el centre a partir del treball en estructures horitzontals entre el professorat.

Afavorir el canvi de cultura en el propi centre i en les relacions entre universitat i centres educatius, ecosistema de relacions.

2. Àmbit pedagògic

Promoure l’aprenentatge en col·laboració i entre iguals com a facilitador de l’adquisició de competències professionals.

Professionalitzar la tasca de mentoria i de centre formador a partir d’indicadors de mentoria i de l’ús d’una eina d’autoavaluació dinàmica de centres formadors.

3. Àmbit d’aprenentatge de l’alumnat

Millorar l’adquisició d’habilitats docents per dinamitzar entorns aprenentatge de qualitat en l’etapa d’educació obligatòria.

Fases del projecte

Les fases acompanyen la gestió i l’avaluació del desenvolupament dels Estàndards Generals de Qualitat Erasmus+

a) Inclusió i diversitat
b) Sostenibilitat i responsabilitat mediambiental
c) Educació digital
d) Xarxa de centres E+

 

Durada de l’acreditació

Des del curs 2021 fins al 2027, període en el qual participen diferents centres formadors amb una durada de 15 mesos cadascú.

 

Nivell educatiu

Educació obligatòria (Secundària) 

 

Centres participants

En la convocatòria del curs 2021-2023 hi participen els següents centres:

08035325 Institut Torrent de les Bruixes, Santa Coloma de Gramanet

17008951 Institut de Maçanet de la Selva, Maçanet de la Selva

43007661 Institut Ramon de la Torre, Torredembarra

08047364 Institut Joan Mercader, Igualada

08053091 Institut El Foix, Santa Margarida i els Monjos

 

Avaluació